Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

אריה טארא פלא קייצי

תה שחור מעמק עילם, נפאל - קטיף שני 2023

גראנד קרו מפתיע עם תווים פרחוניים ושל גרידת הדרים.
8900 ₪

SKU: A0860A23-050

תיאור

מטע קטן זה ממוקם בגובה של כ-1,500 מטר, ליד הגבול עם הודו והמטעים של דרג'ילינג. מדי שנה הם מייצרים את תה הדגל שלהם, "אריה טרה וונדר". זוהי קטיף הקיץ של הקרו האיקוני הזה.

לקטיף הקיץ של התה הנפאלי הזה יש פרופיל ארומטי מפתיע, כולל
תווים של תפוז ברגמוט וורד המתפתחים על רקע משיי.

מרכיבים

תה שחור