Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

תה שחור מגוריה

תה שחור מגוריה and גיאורגיה

גראן קרו המפתח רמז עצי, מלוטש, דבש ופירותי.

9800 ₪

תיאור


הגראן קרו הזה מגיע מאזור גוריה בגאורגיה. הוא נקטף לאורך המישורים של מגאלי אצרי.
הוא נקטף בחודש מאי, באמצעות זן הקימין.
הגראן קרו הנדיר ביותר הזה הוא הדרך המושלמת לגלות אזור גידול תה פחות ידוע.
תה שחור המפיץ ניחוח עצי, מלוטש, דבש ופירותי. המרקם הדק שלו האבקתי מעניק לניחוחות סיומת ארוכה.

מרכיבים

תה שחור