Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

SENCH YAMA (100 TEABAGS)

תה ירוק

#REF!
22000 ₪
100תיונים מכותנה (למשרד)

SKU: DE3040

תיאורתה ירוק יפני איכותי ביותר, ממריץ, עדין ופרחוני. מומלץ כדי להכיר
את הסנצ'ה.

מרכיבים