Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

גורנסה מגולגל ידני אקזוטי קיצי - אורדני

תה שחור מנפאל - קטיף שני 2022

גן התה גורנסה ממוקם ליד העיירה דנואטה וכל התה שלהם מיוצר

ידית. את העלים מגלגלים מספר שעות ללא עזרת מכונות לשחרור

הניחוחותם.

תה מתוק ומעוגל עם תווים של פירות אקזוטיים וצהובים שמתערבבים עם פרחוני ועצי

ניחוחות.

11800 ₪
100גר׳ פאוץ'

SKU: A0871A23-100

תיאור

מרכיבים

תה שחור