Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

נובי גוד בפַּלֶה דֶּה תה - גלו את קולקציית החורף הקסומה שלנו

Language

הפייבוריטים לנובי גוד של פַּלֶה דֶּה תֵּה

מארז חגיגי המכיל 54 תיונים של 9 מהדורות מיוחדות לנובי גוד

 גלו מארז עם 54 תיונים, המאגד את תשעת המהדורות האחרונות שנוצרו לכבוד חגי החורף, כולל את המהדורה המיוחדת של שנת 2023.

19800 ₪

SKU: DCCEL23

תיאור

גלו מארז עם 54 תיונים, המאגד את תשעת המהדורות האחרונות שנוצרו לכבוד חגי החורף, כולל את המהדורה המיוחדת של שנת 2022

מרכיבים