Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

פניני יסמין שמיימים מגויאנגשאן

תה יסמין לבן - פוג'יאן

#REF!
12950 ₪

SKU: A2095-050

תיאור


גראנד קרו מעולה מפודינג, במחוז פוג'יאן. הוא נקטף בגבהות של גויאנג, בגובה 800 מטר מעל פני הים.
התה מעוצב בפנינים המכונות מולי לונג-ג'ו בסינית, אשר תורגם ל"פניני הדרקון ", שכן אופן גלגול הפנינים ממזכיר את עיני דרקון. זה כרוך בקטיף קיסרי (קטיף העלים המשובחים ביותר) של תה לבן מהזן הידוע Fuding Dahao. לאחר יצור הפנינים, הם מעורבבות עם פרחי יסמין במשך לילה שלם כדי להוציא את כל הפוטנציאל הארומטי שלהם. בבוקר מוציאים את הפרחים כך שנשארו רק רמזי היסמין העדינים ביותר. חוזרים של שלב זה ארבע פעמים כדי להשיג ארומה ספציפית ועזה.
תה נדיר ומעודן ללא גבולות

מרכיבים

תה לבן