Left להמשיך בקניות
ההזמנה שלך

הסל ריק

תשלום מאובטח

ניתן להזמין דרך אתרפַּלֶה דֶּה תֵּהבביטחון מלא.כדי להבטיח אבטחה מרבית,פַּלֶה דֶּה תֵּהמשתמש במערכות תשלום מאובטחות המסופקות על ידי השמות המובילים בעסקאות פיננסיות מקוונות. תשלום מקוון בכרטיס בנק מתבצע באמצעות פלטפורמת התשלומים המוסמכת פייפלוס.פרטי התשלום הסודיים שלך נשלחים מוצפנים (אס. אס. אל) לישות הפיננסית הרלוונטית.

להזמנה